Mimari alanda mağaza, restoran, konut, ofis, otel ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Proje sunumlarımız profesyonel bilgisayar donanımları kullanılarak ve ihtiyaç duyulması durumunda 3-boyutlu mimari ve grafik sunumlardan yararlanarak yapılmaktadır.

  • Uygulama Projeleri (Mimari-Mekanik-Elektrik Proje Koordinasyonu)
  • Teknik Şartname ve Malzeme Metraj Keşif Listeleri
  • İş Programı
  • İhale ve Satın Alma İşlemleri
  • Shopdrawings
  • Uygulama Kontrollük Hizmetleri
  • Hakediş & Kesin Hesap